Satış Sözleşmesi

16/11/2020
Hakkımızda

Satış Sözleşmesi; GENEL HÜKÜMLER

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında tur kalkış tarihinden itibaren en az altı ay geçerli ve sınır kapılarında giriş çıkış kaşesi basılabilmesi için en az iki sayfalık boş sayfası bulunan pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye’den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’nin hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’ye ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; işbu Sözleşme’nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tur lideri, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’nin Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, iş bu sözleşme ile kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.

Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme’de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), Paket Tur düzenleyicisi’nin /ACENTE’nin /bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmamak üzere; Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE Sözleşme’yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun’da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE MÜŞTERİ’nin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.

Hava yolu ulaşımının dahil olduğu paket turlarda Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’nin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; MÜŞTERİ’nin Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’ye kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, uluslararası bir sözleşme olan Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre tazmin yoluna gidilecektir.

MÜŞTERİ’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi ya da seyahat edeceği araç kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu sözleşmenin iptal koşulları devreye girecektir.

MÜŞTERİ, kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile geziye iştirak edememesinden vb. kendi kusur ve ihmallerinden Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’yi sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda işbu sözleşmedeki iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 1 – TARAFLAR İŞBU SÖZLEŞME KORDONBOYU MAHALLESİ ANKARA CADDESİ CEVDET SAYIN APARTMANI NO: 79/10 KARTAL / İSTANBUL ADRESİNDE MUKİM ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. İLE AŞAĞIDA VE SÖZLEŞMEYE EKLİ BELGELERDE ADI SOYADI, ADRES VE TELEFONU YER ALAN KATILIMCI ARASINDA AKDOLUNMUŞTUR. (KATILIMCI HERHANGİ BİR PAKET TURU SATIN ALAN VEYA ALMAYI TAAHHÜT EDEN, ADINA YA DA LEHİNE BİR PAKET TUR SATIN ALINAN VEYA SATIN ALINMASI TAAHHÜT EDİLEN VEYA KENDİSİNE BİR PAKET TUR SÖZLEŞMESİ DEVREDİLEN TÜKETİCİYİ İFADE EDER.)

Satış Sözleşmesi;

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. ŞİRKETİ İLE YUKARIDA ADI, SOYADI, ADRES VE TELEFONU YER ALAN KATILIMCI ARASINDA AŞAĞIDA DETAYLARI YER ALAN ŞARTLAR TAHTINDA İŞBU PAKET TUR SÖZLEŞMESİ AKTOLUNMUŞTUR. İŞBU SÖZLEŞME, YAZILI OLARAK VEYA MEVZUATTA ELEKTRONİK POSTA, KISA MESAJ, İNTERNET, DİSK, CD, DVD, HAFIZA KARTI VE BENZERİ HER TÜRLÜ ARAÇ VE ORTAMI ŞEKLİNDE BELİRTİLEN KALICI VERİ SAKLAYICISI YOLUYLA DA MESAFELİ OLARAK KURULABİLİR. YİNE KATILIMCININ, İŞTİRAK EDECEĞİ TURLA İLGİLİ BROŞÜR, BİLGİLENDİRME VE HER NEVİ YAZIŞMALAR DA KAĞIT ÜZERİNDE VERİLEBİLİR VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISIYLA GÖNDERİLEBİLİR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 3 – BROŞÜR İŞBU SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN ÖNCE KATILIMCIYA ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI BROŞÜR VERİLMİŞTİR. BROŞÜRDE YER ALAN BİLGİLER SÖZLEŞME KURULMADAN ÖNCE BROŞÜRDE AÇIKÇA BELİRTMEK VE KATILIMCIYA BİLDİRİLMEK ŞARTIYLA SÖZLEŞME KURULDUKTAN SONRA İSE TARAFLARIN AÇIK MUTABAKATI İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 4 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI 4.1. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ., TURLARA KAYIT YAPILIRKEN TOPLAM BEDELİN TAMAMINI TAHSİL ETMEK DURUMUNDADIR. 4.2. YURTDIŞI TURLARDA TUR BEDELİ OLARAK BELİRTİLEN YABANCI PARA CİNSİNDEN ÖDEMELERDE, ÖDEME GÜNÜNDEKİ ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.’NİN BELİRLEYECEĞİ KUR UYGULANIR. 4.3. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ., HEDEFTEKİ KATILIMIN ALTINDA KALAN BAZI GEZİLERİN GERÇEKLEŞMEME RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN, GEREK GÖRDÜĞÜ TAKTİRDE BAZI GEZİLER VE BU GEZİLERDEKİ OTEL KLASMANLARIYLA İLGİLİ PROMOSYON FİYATLAMALARI UYGULAYABİLİR. BU ÖZEL DURUM AYNI GEZİYE ÖNCEDEN KAYIT YAPTIRMIŞ MÜŞTERİLER AÇISINDAN BİR İNDİRİM HAKKI DOĞURMAZ.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 5 – FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN VARLIĞI HALİNDE ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI TURUN HAREKET TARİHİNDEN EN AZ 20 GÜN ÖNCESİNE KADAR KATILIMCIYA YAZILI OLARAK VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE BİLDİRMEK VE BU DEĞİŞİKLİĞİN NASIL HESAPLANDIĞINI BELİRTMEK KOŞULUYLA FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEBİLİR; 5.1. SÖZLEŞME BEDELİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENDİĞİ YURT DIŞINA YÖNELİK TURLARDA FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNİN DÖVİZ KURUNDA MEYDANA GELEN OLAĞANDIŞI DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANMASI. 5.2. FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNİN YAKIT GİDERLERİNDEKİ OLAĞANDIŞI DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANMASI. 5.3. FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNİN LİMAN, HAVAALANI GİBİ YERLERDE TAHSİL EDİLEN VERGİ, RESİM, HARÇ VE BENZERİ ÜCRETLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANMASI.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 6 – YOLCULUK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI, TURUN BAŞLAMASINDAN YURT İÇİ TURLAR İÇİN EN AZ 24 SAAT, YURT DIŞI TURLAR İÇİN İSE 48 SAAT ÖNCE KATILIMCIYI BİLGİLENDİRECEKTİR. KATILIMCIYA VERİLEN BROŞÜR VEYA YAPILAN SÖZLEŞMEDEKİ BİLGİLERİN DEĞİŞMEMESİ HALİNDE BU BİLGİLENDİRME ZORUNLU DEĞİLDİR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK 7.1. SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDAN BİRİSİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE KATILIMCI, BU DEĞİŞİKLİĞİ VEYA ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. YA DA ARACISI TARAFINDAN SUNULAN ALTERNATİF BİR TURU KABUL EDEBİLİR. 7.2. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI TARAFINDAN PAKET TURUN BAŞLAMASINDAN ÖNCE, KATILIMCIDAN KAYNAKLANMAYAN NEDENLERLE SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER İLE İŞBU SÖZLEŞMENİN 4.MADDESİNDE BELİRTİLEN SEBEPLERLE YAPILAN FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ HARİÇ DİĞER FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ ESASLI SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ OLARAK NİTELENDİRİLİR. 7.3. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI, ESASLI SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİ VE BUNUN FİYAT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ KATILIMCIYA DERHAL BİLDİRİR. 7.4. SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDAN BİRİSİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE KATILIMCI, BU DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDEBİLECEĞİ GİBİ, YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEDİĞİNİ ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINA YAZILI OLARAK VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE BİLDİRMEK KOŞULUYLA ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI TARAFINDAN SUNULAN, EŞİT VEYA DAHA YÜKSEK DEĞERDE BAŞKA BİR PAKET TURA EK BİR BEDEL ÖDEMEKSİZİN KATILABİLİR VEYA FİYAT FARKININ KENDİSİNE İADE EDİLMESİ ŞARTIYLA DAHA DÜŞÜK DEĞERDE BİR PAKET TURA KATILABİLİR. 7.5. SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLMESİ HALİNDE ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI, SÖZLEŞMEDEN DÖNME BİLDİRİMİNİN KENDİSİNE ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN KATILIMCININ ÖDEMİŞ OLDUĞU TÜM BEDELİ HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPMAKSIZIN EN GEÇ ON DÖRT GÜN İÇERİSİNDE İADE EDECEKTİR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 8 – PAKET TURUN İPTALİ 8.1. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISININ, KATILIMCIDAN KAYNAKLANMAYAN BİR SEBEPTEN DOLAYI PAKET TURUN BAŞLAMASINDAN ÖNCE TURU İPTAL ETMESİ HALİNDE KATILIMCI, MADDE 7.4.’TEKİ KENDİSİNE TANINMIŞ OLAN HAKLARI KULLANABİLİR. 8.2. PAKET TURUN DÜZENLENMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ASGARİ KATILIMIN SAĞLANAMAMASI NEDENİYLE İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN 10.MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HALLERDE ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI SÖZLEŞMENİN HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI VE SORUMLULUK 9.1. KATILIMCI, SÖZLEŞMENİN İFASI SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ EKSİKLİĞİ BAĞIMSIZ HİZMET SAĞLAYICISINA YA DA ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINA DERHAL BİLDİRMEK ZORUNDADIR. BU BİLDİRİMİN ARDINDAN ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. BU EKSİKLİĞİ GİDERMEK İÇİN GEREKEN ÖZENİ GÖSTERİR. 9.2. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISININ, PAKET TUR BAŞLADIKTAN SONRA ÖNEMLİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ VEYA GETİREMEYECEĞİ TESPİT EDİLDİĞİNDE, ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI PAKET TURUN DEVAM ETMESİ İÇİN KATILIMCIYA İLAVE MALİYET GETİRMEYEN EŞDEĞERDE ALTERNATİF DÜZENLEMELER SUNAR VE KATILIMCIYA TEKLİF EDİLEN HİZMETLERLE SUNULAN HİZMETLER ARASINDAKİ FARKI TAZMİN EDER. 9.3. KATILIMCI ALTERNATİF DÜZENLEMEYİ KABUL ETMEYEREK SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR. SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLMESİ DURUMUNDA ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISININ ÜCRET TALEP ETME HAKKI SONA ERER VE YAPILMIŞ OLAN ÖDEMELER SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLDÜĞÜ TARİHTEN İTİBAREN KATILIMCIYA EN GEÇ ON DÖRT GÜN İÇİNDE İADE EDİLİR. ANCAK ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI O ANA KADAR İFA ETMİŞ OLDUĞU EDİMLER İÇİN KATILIMCIDAN HİZMETTEN FAYDALANDIĞI ORANDA UYGUN BİR KARŞILIK TALEP EDEBİLİR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 10 – SORUMLULUKTAN KURTULMA ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN AŞAĞIDAKİ HALLERDEN KAYNAKLANMASI DURUMUNDA SÖZLEŞMENİN HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ: 10.1. KATILIMCININ KUSURUNUN BULUNMASI. 10.2. SÖZLEŞMENİN İFASI SÜRECİNE DAHİL OLMAYAN ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN BEKLENMEYEN VE ÖNLENEMEZ BİR DAVRANIŞININ BULUNMASI. 10.3. MÜCBİR SEBEBİN BULUNMASI. 10.4. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ., ARACISININ VEYA BAĞIMSIZ HİZMET SAĞLAYICISININ GEREKLİ TÜM ÖZENİ GÖSTERMELERİNE RAĞMEN ÖNGÖREMEDİKLERİ VE ENGELLEYEMEDİKLERİ BİR OLAYIN MEYDANA GELMESİ. 10.5. PAKET TURUN DÜZENLENMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ASGARİ KATILIMIN SAĞLANAMAMASI NEDENİYLE İPTAL EDİLMESİ VE İPTALİN SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN SÜREDE PAKET TURUN BAŞLAMASINDAN EN AZ YEDİ GÜN GÜN ÖNCE YAZILI OLARAK VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE KATILIMCIYA BİLDİRİLMİŞ OLMASI.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ 11.1. KATILIMCI, PAKET TURA DEVAM ETMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI DURUMUNDA, TURUN BAŞLAMASINDAN EN AZ YEDİ GÜN ÖNCE ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINA YAZILI OLARAK VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE BİLDİRİMDE BULUNARAK SÖZLEŞMEYİ, PAKET TUR AÇISINDAN GEÇERLİ TÜM KOŞULLARI YERİNE GETİREN ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE DEVREDEBİLİR. 11.2. PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİ DEVREDEN VE DEVRALAN, ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINA KARŞI BAKİYE TUTARIN VE SÖZ KONUSU DEVİRDEN DOĞAN TÜM EK MASRAFLARIN VE UÇAK VE/VEYA HER NEVİ ULAŞIM ARACI DEĞİŞİKLİĞİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDEN MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İPTAL KOŞULLARI 12.1. ÖZEL UÇUŞLU CHARTER PROGRAMLARDA TUR HAREKETİNE 30 GÜN KALANA KADAR İPTALLERDE ÖDENMESİ ZORUNLU VERGİ, HARÇ VE BENZERİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERDEN DOĞAN MASRAFLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, ÖDEDİĞİ ÜCRETİN TAMAMI KATILIMCIYA İADE EDİLİR. TUR HAREKETİNE 30 İLE 15 GÜN KALANA KADAR YAPILAN İPTALLERDE ÖDENMESİ ZORUNLU VERGİ, HARÇ VE BENZERİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERDEN DOĞAN MASRAFLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE,KATILIMCIYA TOPLAM TUR BEDELİNİN %30’U İADE EDİLİR. KATILIMCININ O ANA KADAR ÖDEDİĞİ ÜCRET %50 ’ NİN ALTINDAYSA ARADAKİ FARK KENDİSİNDEN TAHSİL EDİLİR. HAREKETE 15 GÜNDEN AZ KALA YAPILAN İPTALLERDE TOPLAM TUR BEDELİNİN İADESİ YOKTUR. 12.2. KATILIMCININ İPTAL TALEBİNDEN ÖNCE VİZE MÜRACAATI YAPILMIŞSA VİZE BEDELİ İADE EDİLMEZ. 12.1. ÖZEL UÇUŞLU CHARTER PROGRAMLARDA TUR HAREKETİNE 30 GÜN KALANA KADAR TARİH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR. HAREKETE 30 GÜNDEN AZ ZAMAN VARSA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. TARİFELİ SEFERLER İLE YAPILAN TURLARDA KULLANILAN HAVAYOLUNUN İPTAL VE DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI GEÇERLİ OLUR. SERVİS BEDELİ İADE EDİLMEZ. UÇAK BİLETİ DIŞINDA KALAN SERVİSLER İÇİN 12.1. MADDEDEKİ HÜKÜMLER VE TARİH ARALIKLARI GEÇERLİ OLACAKTIR. 12.2. ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ, PROMOSYON TURLAR, RESMİ TATİL, DİNİ VE MİLLİ BAYRAM DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN TURLARDA DEĞİŞİKLİK VE İPTAL YAPILAMAZ. 12.3. KATILIMCININ GEREKLİ TÜM ÖZENİ GÖSTERMESİNE RAĞMEN ÖNGÖREMEDİĞİ VE ENGELLEYEMEDİĞİ BİR DURUM VEYA MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE PAKET TURUN BAŞLAMASINA OTUZ GÜNDEN DAHA AZ SÜRE KALA FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNMASI VE DURUMU BELGELENDİRMESİ HALİNDE, ÖDENMESİ ZORUNLU VERGİ, HARÇ VE BENZERİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERDEN DOĞAN MASRAFLAR İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ÖDENİP BELGELENDİRİLEBİLEN VE İADESİ MÜMKÜN OLMAYAN BEDELLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN KATILIMCININ ÖDEMİŞ OLDUĞU BEDEL KENDİSİNE İADE EDİLİR. BU MÜCBİR SEBEBİ OLAN KATILIMCININ HARİCİNDEKİ TURA KATILANLAR BU MADDE HÜKMÜNDEN FAYDALANAMAZ. 12.4. BU MADDE KAPSAMINDA YAPILACAK BEDEL İADELERİ, FESİH BİLDİRİMİNİN ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINA ULAŞMASINDAN İTİBAREN ON DÖRT GÜN İÇERİSİNDE KATILIMCIYA YAPILIR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 13 – MÜCBİR SEBEPLER 13.1. DOĞAL AFETLER, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI, YOL ENGELİ, GREV, TERÖR, HALK HAREKETLERİ, SAVAŞ, SAVAŞ İHTİMALİ, KARANTİNA İHTİMALİ, ÖNGÖRÜLEMEZ TEKNİK HUSUSLAR, UÇAK GECİKMELERİ GEZİNİN BAŞLAMASINA VEYA DEVAMINA ENGEL TEŞKİL EDİYORSA TARAFLARCA MÜCBİR SEBEP OLARAK KABUL EDİLİR. SÖZ KONUSU ÜLKEYE AİT ELÇİLİKLER YA DA RESMİ MAKAMLARCA BU MÜCBİR SEBEPLER KABUL EDİLDİĞİNDE HAVAYOLLARI VE OTELLERİN BU DEKLARE IŞIĞINDA İPTAL VE İADE KOŞULLARI GEÇERLİDİR. BU SÜREÇTE ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VE ARACISI SÖZLEŞMENİN HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 13.2. KATILIMCI KENDİSİYLE İLGİLİ MÜCBİR SEBEBE İLİŞKİN RESMİ MAKAMLARDAN ALDIĞI HER TÜRLÜ RAPOR VEYA BELGEYİ ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINA VERMEK DURUMUNDADIR. MÜCBİR SEBEBİ İSTENEN SÜREDE BELGELEYEMEYEN VEYA EKSİK OLARAK BELGELEYEN KATILIMCILAR, ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINDAN HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNAMAZLAR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 14 – ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI, PAKET TUR KAPSAMINDA TAAHHÜT ETTİĞİ HİZMETLERİN, ACENTANIN İFLASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, VERİLMEMESİNDEN KAYNAKLANACAK SORUMLULUKLARINI , ZORUNLU PAKET TUR SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTA ETTİRMİŞTİR. İŞBU POLİÇE SERTİFİKASI SÖZLEŞME EKİNDE KATILIMCIYA TESLİM EDİLMİŞTİR. KATILIMCININ KAZA VE HASTALIK HALİNDE ÇIKIŞ NOKTASINA DÖNÜŞ MASRAFLARINI VE HER TÜRLÜ KAZADAN DOĞAN ZARARINI VE TEDAVİ MASRAFLARINI, POLİÇE LİMİTİ KADAR KARŞILAYACAK ŞEKİLDE SİGORTA ETTİRİLEBİLECEĞİ HUSUSU KENDİSİNE HATIRLATILMIŞTIR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 15 – ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİ 15.1. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI, HAVAYOLU İLE YOLCULAR ARASINDA ARACI KONUMUNDA OLUP, 28.09.1955 TARİHLİ LAHEY PROTOKOLÜNE TABİDİR. GEZİ PROGRAMINDA BELİRTİLEN UÇAK, OTOBÜS, GEMİ, TEKNE, TREN VE DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ YOLCULUKLARINDAKİ HAREKET SAATLERİ İLGİLİ KURULUŞLARIN RESMİ PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. BU SAATLERİN DEĞİŞMESİ, TARİH DEĞİŞİKLİKLERİ VE BUNA BAĞLI YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ, RÖTARLAR ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI’NIN İRADESİ DIŞINDAKİ OLGULAR OLUP, BU OLAYLAR ULUSLARARASI HAVAYOLU MEVZUATI, ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR, DİĞER TAŞIMACILIK MEVZUATI KURALLARI GEREĞİNCE DEĞERLENDİRİLİR. BU SÖZLEŞMEDE YAZILI OLMAYAN HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ, IATA, DİĞER KONVANSİYONLAR, TAŞIMACILIK MEVZUATI KURALLARI, TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER VE BUNLARA BAĞLI ÇIKARTILMIŞ TÜZÜK, YÖNETMELİK VE HER TÜRLÜ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYGULANIR. 15.2. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI, KONAKLAMA TESİSLERİ VE TAŞIMACI KURULUŞLARIN TUR PROGRAMINDA BELİRTİLEN ZAMAN VE VASIFTA HİZMET SUNMASI İÇİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERİR. ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİNDE ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISININ İRADESİ DIŞINDA GELİŞEN OLAYLARDAN DOĞABİLECEK ARIZA, KAZA VE KAYIPLARDA VE BUNLARA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLARLA, SİYASİ OLAY, GREV, DEVLETLERARASI İLİŞKİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER, TERÖR, HALK HAREKETLERİ, SAVAŞ İHTİMALİ, DOĞAL AFETLER, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI, SİS VE ÖNGÖRÜLEMEZ TEKNİK SORUNLAR GİBİ OLAĞANÜSTÜ VE MÜCBİR SEBEPLERDEN VE/VEYA KATILIMCININ KUSURUNDAN DOLAYI SÖZLEŞMENİN HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ İFA EDİLEMEMESİNDEN ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI SORUMLU TUTULAMAZ. 15.3. UÇUŞ ÖNCESİNDE UÇAK SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR, TÜM SAATLERİN HAREKET TARİHLERİNDEN 48 SAAT ÖNCE KONFİRME EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. YOLCULAR UÇAK SAATLERİNİN DEĞİŞEBİLECEĞİNİ BİLEREK TURU SATIN ALMIŞTIR. YOLCULARIN GEZİ TARİHİNDEN 48 SAAT ÖNCE ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINDAN KONFİRMASYON TALEP ETMELERİ VE BELİRTİLEN SAATLERDE RANDEVU YERİNDE OLMALARI ŞARTTIR. AKSİ DURUMDA DOĞACAK SORUNLARDAN ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI SORUMLU TUTULAMAZ. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI DA DEĞİŞİKLİK HABERİ ALDIĞI AN EN KISA SÜREDE YOLCULARINA BİLDİRİR. 15.4. TUR PROGRAMINDA BELİRTİLEN KONAKLAMA ŞEKLİ DIŞINDA, GEZİ ESNASINDA VE OTELDE ALACAĞI EKSTRA YEMEK, İÇKİ VE PROGRAM DIŞI HİZMETLER KATILIMCI TARAFINDAN ÖDENECEKTİR. AYRICA GİDİLECEK ÜLKENİN MEVZUATLARINA GÖRE TURİSTLERDEN ALINMASI GEREKEN VERGİ, ŞEHİR GİRİŞ ÜCRETLERİ, OTEL KONAKLAMA VERGİLERİ, HARÇ V.B. GİBİ ÖDEMELER KATILIMCIYA AİTTİR. 15.5. SEYAHAT SÜRESİNCE, BAŞLANGICINDA VE SONUNDA GEZİLEN VE KONAKLANAN YERLERDE KATILIMCILARDAN KAYNAKLANACAK HASAR, ZARAR VE KAYIPLARDAN ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI SORUMLU DEĞİLDİR. 15.6. OTELLERE VARIŞ SAATİ KAÇ OLURSA OLSUN, ODALARA YERLEŞME SAATİ YEREL SAATLE 15.00’DİR. OTELLERDEN AYRILIŞ SAATİ KAÇ OLURSA OLSUN, ODALARI BOŞALTMA SAATİ YEREL SAATLE 12.00’DİR. 15.7. ÇOCUK İNDİRİMLERİ, ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE AYNI ODADA 3. VEYA 4. KİŞİ OLARAK KALMALARI DURUMUNDA UYGULANIR. ANCAK OTELDE YATAK VE UÇAKTA KOLTUK İŞGAL EDERSE TAM BEDEL ALINIR. 15.8. ŞEHİR TURLARI VE EKSTRA TURLAR, İÇERİĞİ DEĞİŞMEMEK ŞARTIYLA, PROGRAMDA YAZILANDAN FARKLI GÜNLERDE DÜZENLENEBİLİR. EKSTRA TUR FİYATLARI İÇERİK VE KATILIMCI SAYISINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. HAVA DURUMUNA VEYA ZORUNLU DURUMLARA BAĞLI OLARAK TURLAR GERÇEKLEŞMEYEBİLİR, BU DURUMDA ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. OLABİLECEK EN UYGUN ALTERNATİFİ SUNACAKTIR. BİLDİRİLEN KALKIŞ NOKTALARI DIŞINDA YOLCU ALIMI YAPILMAMAKTADIR. OTOBÜSLERDE KOLTUK NUMARASI GARANTİSİ VERİLMEMEKTEDİR. 15.9. KATILIMCILARIN SEYAHATLERDE BAGAJ TAŞIMA HAKLARI SEYAHAT EDİLEN ULAŞIM ARAÇLARININ TANIDIKLARI LİMİTLERE GÖRE BELİRLENİR. BU LİMİTLERİN ÜZERİNDEKİ BAGAJLARDA, TAŞIMA ŞİRKETİNİN UYGULAYACAĞI EK ÜCRET KATILIMCI TARAFINDAN ÖDENİR. 15.10. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINDAN ALINAN SEYAHAT PAKETİ DAHİLİNDEKİ UÇUŞLAR SIRASINDA MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR BAGAJ KAYBI VE/VEYA HASARI DURUMUNDA HAVAYOLU ŞİRKETİNİN UYGULAYACAĞI KURALLAR GEÇERLİDİR, ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISININ HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR. 15.11. KATILIMCILAR PARA, ZİYNET EŞYALARI ,DEĞERLİ EŞYALARINI, KİMLİK VE PASAPORT GİBİ ÖNEMLİ BELGELERİNİN GÜVENLİĞİNDEN KENDİLERİ SORUMLU OLUP OLUŞACAK KAYIP, HASAR VE ÇALINMA DURUMLARINDA SORUMLULUK TAMAMEN KATILIMCIYA AİTTİR. ULAŞIM ARAÇLARINDA, İLGİLİ VE/VEYA RESMİ KURULUŞLAR TARAFINDAN BELİRLENEN BAGAJ TAŞIMA KURALLARI GEÇERLİDİR. KURALLAR DIŞINA ÇIKILMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKAN CEZALARDA KATILIMCI SORUMLU OLUP, ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI SORUMLULUK TAŞIMAZ. 15.12. SEYAHAT PAKETİ DAHİLİNDEKİ UÇAK YOLCULUKLARI HARİCİNDE, GEZİNİN HER AŞAMASINDA BAGAJ VE KİŞİSEL EŞYALARIN SORUMLULUĞU KATILIMCIYA AİTTİR. 15.13. SEYAHAT ESNASINDA KAYBEDİLEN DEĞERLİ EŞYA VE PASAPORT, KİMLİK, UÇAK BİLETİ VB. BELGELERLE İLGİLİ OLARAK DOĞAN MASRAFLARDAN ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VE/VEYA ARACISI SORUMLU TUTULAMAZ.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 16 – VİZE YURTDIŞI GEZİLERDE GEREKLİ OLAN VİZELERİN HAZIR OLMASINDAN KATILIMCILAR SORUMLUDUR. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.’DEN VEYA ARACISINDAN VİZE İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMESİ TALEP EDİLDİĞİ TAKDİRDE, EN AZ 6 AY GEÇERLİ PASAPORTUN OLMASI VE GEREKLİ BELGELERLE BİRLİKTE TURUN HAREKET TARİHİNDEN EN AZ 16 GÜN ÖNCE, VİZE VE SERVİS ÜCRETİ KATILIMCILAR TARAFINDAN KARŞILANMAK ÜZERE ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISINA BAŞVURULMASI GEREKİR. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI VİZE İŞLEMLERİNDE SADECE ARACI KONUMUNDA OLUP KONSOLOSLUKLAR TARAFINDAN VİZE VERİLMEMESİ HALİNDE HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. HERHANGİ BİR GECİKMEDEN VE BELGE EKSİKLİKLERİNDEN DOĞABİLECEK AKSAKLIKLARDAN ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISI KESİNLİKLE SORUMLU DEĞİLDİR. ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISININ ALDIĞI VİZENİN TARİH VE İÇERİĞİ KATILIMCI TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR. TUR HAREKET TARİHİNE KADAR VİZE ÜCRETLERİNDE OLABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER KATILIMCILARA YANSITILIR VE FARKLAR TAHSİL EDİLİR. VİZE MÜRACAATLARI SIRASINDA GEREK DUYULDUĞU TAKTİRDE SEYAHAT EDİLEN ÜLKENİN TARAFI BULUNDUĞU SCHENGEN ANDLAŞMASINA TARAF DİĞER ÜLKELERİN KONSOLOSLUKLARINA DA MÜRACAAT EDİLEBİLİR, BU KATILIMCILARIN MENFAATİNE VİZE İŞLEMLERİNİN OLUMLU NETİCELENMESİNE YÖNELİKTİR. VİZE ALINAMAMASI DURUMUNDA İŞBU SÖZLEŞMEDEKİ İPTAL KOŞULLARI GEÇERLİ OLUP BU HÜKÜMLERİN BELİRLEDİĞİNİN DIŞINDA BİR İADE VEYA TAZMİNAT SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. VİZE ALINMIŞ OLMASINA RAĞMEN, TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEYEN VEYA SEYAHAT EDİLEN ÜLKEDE HERHANGİ BİR NEDENLE İÇERİ SOKULMAYAN KATILIMCILARE HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAZ VE BU DURUMDAN ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. VEYA ARACISININ SORUMLULUĞU YOKTUR. KATILIMCI GİDECEĞİ ÜLKEYE İLİŞKİN VİZESİ OLDUĞUNU BEYAN EDERSE VEYA VİZE İŞLEMLERİNİ BİZZAT KENDİSİ TAKİP EDECEĞİNİ BELİRTİRSE, BU DURUMDA TÜM SORUMLULUK KATILIMCININ KENDİSİNDEDİR, KATILIMCI VİZE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ İLERİ SÜREREK SÖZLEŞMEYİ FESHEDEMEZ, SORUMLULUK KATILIMCIYA AİT OLACAKTIR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 17 – DİĞER HÜKÜMLER 17.1. TURLARIN GÜN SÜRELERİ TAKVİM GÜNÜNE GÖRE VERİLMİŞTİR. BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ GÜNLERİ GÜNÜN HANGİ SAATİ OLURSA OLSUN TURUN GÜN SAYISINI BELİRLER. 17.2. GÜMRÜKLERDE FORMALİTELER İLE İLGİLİ OLARAK GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA YOLCULARIN PASAPORTLARINI, NÜFUS CÜZDANLARINI YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR. PASAPORT İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR MUAMELE EKSİKLİĞİNDEN DOĞMASI MUHTEMEL PROBLEM VE BUNA BAĞLI GECİKME VE İPTALLERDEN KATILIMCILAR SORUMLUDUR. BU DURUMDA KATILIMCI SEYAHATLE İLGİLİ TÜM HAKLARINI KAYBEDER. 17.3. TURA KATILAN 18 YAŞ ALTINDAKİ YOLCULARIN EBEVEYNLERİ YASAL BELGELERİNİ BULUNDURMAK VE İBRAZ ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. 17.4. KATILIMCILARIN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU HUSUSLARI HİZMETİN İFASI SIRASINDA YAZILI OLARAK YETKİLİYE BİLDİRMESİ İYİ NİYETLİ TÜKETİCİNİN ÖZEN BORCUDUR. KATILIMCININ ŞİKAYETÇİ OLDUĞU HALDE HİZMETİ SONUNA KADAR KULLANMASI ŞİKAYETÇİ OLDUĞU HUSUSLAR İLE İLGİLİ İKAME HİZMET VE BEDEL İADESİ GİBİ TAZMİNAT HAKLARINI ORTADAN KALDIRIR. 17.5. BU SÖZLEŞME KATILIMCIYA VERİLECEK HİZMETİN KAPSAMINI BELİRLEMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR, FATURA VE MAKBUZ YERİNE GEÇMEZ, TUR BEDELİNİN ÖDENDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. 17.6. SÖZLEŞMEDE ADI BULUNAN GEZİYE KATILACAK KİŞİLER, KAYIT İŞLEMLERİ BAŞKASI TARAFINDAN YAPILMIŞ VE İMZALANMIŞ OLSA DAHİ, SÖZLEŞME MADDELERİNİ, OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. 17.7. İŞBU SÖZLEŞME TARAFLARIN HÜR İRADESİ İLE VE TÜM MADDELERİ OKUNARAK TANZİM VE MÜZAKERE EDİLMİŞ VE İMZA OLUNMUŞTUR.

Satış Sözleşmesi;

MADDE 18 – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ 18.1. MÜŞTERİ, ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. TARAFINDAN KENDİSİNE GÖNDERİLECEK HER TÜRLÜ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE , ONAY VERMEKTEDİR. BU KAPSAMDA MÜŞTERİ, ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. TARAFINDAN KENDİSİNE , KİŞİ MÜDAHALESİ OLMADAN ÇALIŞAN FAKS ,ELEKTRONİK POSTA , KISA MESAJ GİBİ OTOMATİK ARAMA SİSTEMLERİ VASITASIYLA YA DA BAŞKACA DİĞER İLETİŞİM VASITALARIYLA MÜŞTERİ’DEN BAŞKACA HERHANGİ BİR ÖN İZİN ALINMAKSIZIN TATİL TURLARI, ULAŞIM HİZMETLERİ, MUHTELİF KİRALAMA İŞLERİ VE DİĞER HİZMETLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME, PAZARLAMA VE /VEYA REKLAM AMACIYLA HER TÜRLÜ ELEKTRONİK İLETİ/SMS/FAKS VS. GÖNDERİLEBİLECEĞİNİ KABUL VE BEYAN EDER. MÜŞTERİ, DİLEDİĞİ ZAMAN , HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN BU KULLANIM ŞARTLARI KAPSAMINDAKİ ELEKTRONİK İLETİLERİ ALMAKTAN VAZGEÇEBİLİR. BU TALEBİNİ ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.’NE ÇAĞRI VEYA İLETİDE YER ALAN İLETİŞİM BİLGİLERİNİ KULLANARAK VEYA SATICI BİLGİLERİNDEKİ İLETİŞİM ADRESLERİNE ÜCRETSİZ OLARAK İLETEBİLİR. TALEBİN ALINMASINI MÜTEAKİP ATOM OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BU TALEBİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEKTİR.

www.atomtur.com

www.kampturu.com